Arbetslag

Orion

Orion F-2 (Lilla Orion) har vi 74 elever i två åldersblandade grupper, Björnen och Lejonet.

Verksamheten är helintegrerad med fritids, skola och sexårsverksamhet.

Du som förälder är alltid välkommen att delta i verksamheten.

På Björnen arbetar Rebecka Halling, lärare och Catarina Elison, förskollärare.

På Lejonet arbetar My Albrektsson, lärare och Mia Hjortenbo, förskollärare.

På fritids arbetar  Åsa Karlsson, Lena Jarmunger, jennifer Kelly, Marie Strömberg,Kenneth Ahlberg, Erika Hoff och Diego Salas. 

övriga lärare Malena Jönsson, musiklärare, Agneta Holmström dramapedagog,

  • Ni når oss på telefon: 076 8251820  sjukanmälan av elev tel:08-508 222 70.

Orion 3-5 (Stora Orion) har elever som går i år 3, 4 och 5. I år har vi sammanlagt 56 elever.

Här arbetar Philip Hjalmarsson, Idrottslärare och lärare i Engelska . Jwan Nasrulla, lärare i Matematik och No/ So. Lisbeth Danelius, lärare i Svenska och So samt Eva Ahlvin, lärare i So och No.

På fritids arbetar Dan Rantala och Diana Klameth.

  • Ni når oss på telefon: 08-508 222 67, 08-508 222 71 , 076 124 27 40(fritids).

Övriga lärare är Claudio Salas, bild+Tm-lärare. Marie Strömberg, Tx-lärare. Malena Jönsson, Musiklärare. Agneta Holmström dramapedagog

  • Öppettider på Orion: 7.30-18.00. Vintergatan öppnar 6.45 för de elver som har behov . På tisdagar och onsdagar stänger Orion 17.00. Barnen går då över till Vintergatan, som stänger 18.00.

Biträdande rektor är Marianne Söderholm 076 12 22 270

Vintergatan

På Vintergatan har vi 152 elever i 6 åldersblandade grupper,Tellus (F+ 2/3:or) Venus, Jupiter (F+1:or-2:or), Neptunus, Saturnus och Uranus (3:or-5:or).

På Vintergatan har vi en heldagsomsorg som omfattar både skola och fritidsverksamhet.

På Venus arbetar Tommie Lindegren, lärare och Anna pinter förskollärare

På Jupiter arbetar Nahid Hakimi, lärare och Marianne Halvarsson, förskollärare.

På Tellus arbetar Lena Carlsson, Lärare, Sonja Grujic , förskollärare/lärare Ana-Maria Garin, förskollärare.

På Neptunus arbetar Tiina Kandre, lärare i Matematik och Tema. Lisa Haneson , Saturnus, lärare i Svenska och Tema. Amanda Fridh, Uranus, lärare i Engelska och Tema.

På fritids arbetar Alexander Rundberg, Karin Falkenberg, Linn Ahlshammar, Joakim Andersson, Paulin Alsparr, Antonio Castro,  och Agnetha Delin.

  • Ni når oss på Telefon/sjukanmälan: 0761222278
  • Arbetsrum: 08-508 222 65 OBS! Lämna ej meddelande på denna telefonsvarare!
  • Fritids 08- 508 222 73

Övriga lärare är Claudio Salas, bild+Tm-lärare. Marie Strömberg, Tx-lärare. Malena Jönsson, Musiklärare, Agneta Holmström dramapedagog.

Biträdande rektor är Marianne Söderholm 076 12 22 270

Sirius

På Sirius finns personal som jobbar med övrig verksamhet på skolan; skolmat, städning, vaktmästeri, expedition och administration. 

I köket arbetar Dani, Putte, Helena och Gita Tel. 076 12 22 212 el. 08 508 22 268.

På expeditionen/administrationen arbetar Peter Adriansson Tel. 08 508 22 263 samt bitr. rektor Marianne Söderholm Tel. 076 12 22 274 Här kan du fråga om skolans verksamhet och hämta:

SL-Kort (om du är berättigad)
Blanketter

På vaktmästeriet finns Christer Schuwert 076 12 22 297.

De som håller rent i våra lokaler heter Hector och städfirman Teknostäd. Tel. 08 508 22 261.

Dela:
Kategorier: