Fritidshem

Gå in på Fritidshemmens sida för att se mer bildspel.

Skolans fritidshem är lokalintegrerade och finns i varje arbetslag.  Elevernas utveckling ses som en helhet och i undervisningen integreras omsorg och lärande.

Vårt mål med undervisningen på fritidshemmen är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi arbetar med ett varierat arbetsätt och olika lärmiljöer som handlar om att arbeta utforskande, tematiskt och med olika gruppkonstellationer

Verksamheten grundar sig på Skolverkets Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 och Gröndalsskolans arbetsplan för fritidshem.Den 1 juli infördes ett nytt avsnitt om fritidshemmet i läroplanen: del 4, fritidshemmet. Texten förtydligar fritidshemmets syfte och centrala innehåll och ska bidra till att öka den pedagogiska kvalitén och likvärdigheten i fritidshemmet.

Här kan ni ta del av arbetsplanerna för fritids.

 

.

 

Dela: