It i skolan

Välkommen till IT-sidan på Gröndalsskolan.

Skolan har tillgång till mer än 50 datorer. Alla datorer körs på Windows 7-operativsystem.
 
Datorerna uppdateras automatiskt och rättigheterna är förbestämda från Stockholms Stad och stadsdelen.
Filter för begränsning av Internet bestäms av Stockholms Stad.
Detta betyder att om eleven surfar till www.svt.se Sveriges Televisions-portal eller site så har Stockholms Stad bestämt rättigheterna. I dagsläget finns det några webbsidor som är stängda och inte går att surfa till. Dessutom pågår en utredning om eventuella behov för ett automatisk spärrningsverktyg om behovet finns. Observera att inget av detta bestäms av Gröndalsskolan.

Eleverna i skolan använder pedagogiska datorprogram. Dessa program väljs av lärare och pedagoger och läggs upp på skolans server. Elever kan köra och använda dem i hela skolan oavsett vilken dator de använder. Vilka program de har tillgång till bestäms efter vilker årskurs de tillhör. Datorprogrammen som används i skolan är för läs och skriv- övningar, matematik och logiskt tänkande.

Varje elev i skolan har ett eget inloggningskonto och e-postkonto. Med personalens tillåtelse har eleven tillgång till datorer under skoltid. Detta konto kommer att följa med eleven även om eleven byter skola i Stockholms Stad. E-post adressen till elevens konto är förnamn.efternamn@elev.stockholm.se och de kan logga in på sitt konto om de surfar till www.skolwebb.stockholm.se .

E-post till personal kan du skicka adressen förnamn.efternamn@stockholm.se ! Observera att det kan finnas flera anställda inom Stockholms Stad som har samma för och efternamn!

Våren 2007 introducerades Skolwebben som är en webbaserad samlingsapplikation som kommer att användas av elever och lärare i hela Stockholm.  För mer information besök http://skolwebb.stockholm.se
För övrig information och eventuella frågor får du gärna kontakta oss via e-post till info.grondalsskolan.grl@stockholm.se.

Dela: