Informationsmöte förskoleklasselever hösten 2017

Vi hälsar föräldrar till blivande förskoleklasselever välkomna till vårt informationsmöte tisdagen den 24 januari klockan 18.00-20.00.

Skolledningen

Dela:
Kategorier: