Värdegrundsarbete.

Gröndalsskolan strävar mot att eleverna ska få en allsidig utveckling och stärkas både individuellt och i grupp. Elever och föräldrar ska trivas och känna trygghet. Att lära eleverna visa respekt, ta ansvar och ta hänsyn till varandra och sin omgivning är en process som ständigt är pågående.

Vi har en likabehandlingsplan som vi arbetar med under hela året på skolan. Skolan genomför en trygghetsenkät varje år och Stockholms stad genomför en brukarundersökning varje år, utifrån svaren på dessa gör vi de åtgärder som behövs för att alla elever ska känna sig trygga.

Likabehandlingsplan 2017.

Dela:
Kategorier: