Ledighetsansökan

Enligt skollagen har elever närvaroplikt alla skoldagar under läsåret. Däremot kan en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan även längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.

 

Du hittar blanketten "Skola - Ansökan om ledighet för elev i grundskola (UtbF 833gr)" i Stockholms Stads blankettsamling.

Dela:
Kategorier: