Start

Välkommen till Gröndalsskolan

Med kunskap och glädje växer vi tillsammans!

Gröndalsskolan är vackert belägen med utsikt över Mälarens vatten. På skolan går ca 330 barn från förskoleklass till årskurs 5. Vi har även fritidshem och fritidsklubb.

Eleverna arbetar såväl i åldersintegrerade/åldershomogena grupper som individuellt. Detta för att uppnå största möjliga utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Vår värdegrund utgår från LIP, lösningsinriktad pedagogik, med fokus på elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar tematiskt för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv på sitt lärande utifrån Lgr 11.

 

Informationsmöte blivande förskoleklasselever hösten 2018

Vi hälsar föräldrar till blivande förskoleklasselever välkomna till vårt informationsmöte torsdagen den 25 januari klockan 18.00-20.00.

Skolledningen

 

Söka skola 2018

Har du ett barn som ska söka skola eller byta skola till hösten? Mellan 15 januari och 15 februari är det dags att söka skola. För mer information, klicka här.

Nyheter

Gröndalsskolans fritidshem

Fritidshemmen är lokalintegrerade och finns i varje arbetslag. Elevernas utveckling ses som en helhet och i undervisningen integreras omsorg och lärande.

Dagens lunch

  • Ost och skinksås med cellentani och tillbehör VEG : Ost och baconsås ( Vegetarisk bacon ) och Quinoa **** Trevlig Helg! ****

Anmäl frånvaro

Sjukanmälan görs i första hand via appen "Anmäl frånvaro Stockholm".

Har du inte möjlighet att frånvaroanmäla via appen, kan du istället ringa till skolans telefonsvarare för sjukanmälan på nummer 08-508 22 263. Uppge klass samt elevens för- och efternamn. Anmälan via sjuktelefonen ska göras senast klockan 08.00.

Obs! Detta gäller endast elever i årskurs 1–5.

Förskoleklasselever ska frånvaroanmälas direkt till arbetslagets telefon.

Är dina kontaktuppgifter på skolwebben aktuella?

Logga gärna in på skolwebben och se till att din kontaktuppgifter är uppdaterade. Det är viktigt att informationen är aktuell så att skolan kan komma i kontakt med dig som vårdnadshavare.

Ifall du uppdaterar uppgifterna under pågående termin, meddela expeditionen om att uppdateringen har gjorts så att vi kan skriva ut uppdaterade klasslistor. Tack!