Start

Välkommen till Gröndalsskolan

Med kunskap och glädje växer vi tillsammans!

Gröndalsskolan är vackert belägen med utsikt över Mälarens vatten.På skolan går ca 300 barn från förskoleklass till år 5. Vi har fritidshem för barn i förskoleklass till år 3 och fritidsklubb för de äldre eleverna.
Eleverna arbetar såväl i åldersintegrerade/ åldershomogena grupper som individuellt. Detta för att uppnå största möjliga utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt.   
Vår värdegrund utgår från LIP, lösningsinriktad pedagogik, där vi fokuserar på elevens styrkor och förmågor.
Vi arbetar tematiskt för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv på sitt lärande utifrån Lgr 11.

På Gröndalsskolan finns det fem arbetslag: Rubinen, Kristallen, Onyxen, Safiren och Sirius.

Rubinen finns det elever från förskoleklass till årskurs 2 och Rubinen finns i Hus F. Telefonnummer hit är 076 82 51 820.

Kristallen går det också elever från förskoleklass till år 2. Kristallen håller till i Hus E och telefonnummer hit är 08 508 22 267 och 08 508 22 271. Numret till fritids är 076 12 42 740.

Onyxen går det förskoleklasselever, år 1 samt elever från årskurs 3. Onyxen finns i Hus C och Hus A. Telefonnummer hit är 08 508 22 265 och till fritids är det 076 12 22 278.

Safiren går våra äldsta elever, år 4 och år 5. De håller till i Hus A. Telefonnummer hit är 08 508 22 265 samt 08 508 22 273 och till fritids är det 076 12 22 278.

Sirius finns de som håller i de olika servicefunktionerna på skolan. Städ, kök, vaktmästeri, expedition/administration och skolsyster. Sirius håller till framförallt i Hus B.

 

Sjukanmälan görs i första hand via Stockholms Stads frånvaroapp. Den finns att ladda ner där du brukar hämta dina appar.

Har du inte möjlighet att frånvaroanmäla via appen, kan du istället ringa till skolans telefonsvarare för sjukanmälan. Detta ska göras senast 08.00.

Telefonnumret är 08 508 22 263.

Detta gäller endast elever i åk 1-5. Förskoleklasselever ska frånvaroanmälas direkt till arbetslagets telefon.

 

Kontakta oss:

Adress:
Matrosbacken 14 C
117 67 Stockholm
Tvärbanan och busslinjerna 133, 152 samt 161 stannar i Gröndal.    

Nyheter

Dagens lunch

  • Lasagne VEG: Vegetarisk lasagne **** Trevlig Helg! ****

Information från skolsköterskan

Jag heter Ann och är skolsköterska på Gröndalsskolan.
Jag arbetar: 

  • Måndag 08.30-16.30
  • Torsdag 08.30-16.30
  • Fredag jämna veckor 08.30-16.30

Telefon: 08-508 222 66
Det går också bra att skicka e-post till ann.hoang@stockholm.se