Start

Välkommen till Gröndalsskolan

Med kunskap och glädje växer vi tillsammans!
Gröndalsskolan är vackert belägen med utsikt över Mälarens vatten.

På skolan går ca 300 barn från förskoleklass till år 5. Vi har fritidshem för barn i förskoleklass till år 3 och fritidsklubb för de äldre eleverna.
Eleverna arbetar såväl i åldersintegrerade/ åldershomogena grupper som individuellt. Detta för att uppnå största möjliga utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt.   
Vår värdegrund utgår från LIP, lösningsinriktad pedagogik, där vi fokuserar på elevens styrkor och förmågor.
Vi arbetar tematiskt för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv på sitt lärande utifrån Lgr 11
Kontakta oss:

Adress:
Matrosbacken 14 C
117 67 Stockholm
Tvärbanan och busslinjerna 133, 152 samt 161 stannar i Gröndal.    

Nyheter

Dagens lunch

  • Buffé VEG: Buffé

Information från skolhälsan

Jag heter Ann och är skolsköterska på Gröndalsskolan.
Jag arbetar: 

  • Måndag 08.30-16.30
  • Torsdag 08.30-16.30
  • Fredag jämna veckor 08.30-16.30

Telefon: 08-508 222 66
Det går också bra att skicka e-post till ann.hoang@stockholm.se