Till innehåll på sidan

Start

Gröndalsskolan 20/21

 

Hej och välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Gröndalsskolan, 20/21.

Vi börjar onsdag den 19:e augusti kl. 09.00

Vi har fortfarande restriktioner pga corona och kommer därför inte ha en gemensam samling utan samlingen sker i klassrummen.

Vårdnadshavare som följer med sina barn lämnar på skolgården där det kommer att finnas personal som möter upp.

Skoldagen slutar kl. 13.00 denna dag. Därefter tar fritids vid. För förskoleklass gäller ett eget schema pga inskolning. Se nedan.

 

Information till förskoleklass och vårdnadshavare som börjar 19 augusti.

Rubinen

Samlas på gräsplanen vid matsalen kl. 9:10

Kristallen

Samlas framför entrén till Kristallen på trädäck kl. 9:10

Vi har ett upprop ute och pga. rådande Covid19-omständigheter kommer inga vårdnadshavare få följa med in i skolans lokaler. Barnen är inomhus till ca kl. 10 och vårdnadshavare får vänta utanför.   Barnen kommer även fortsättningsvis lämnas och hämtas utanför Rubinens/Kristallens entré tills det kommer nya direktiv.

Hjärtligt välkomna önskar personalen på Gröndalsskolan

 

Rektors information till vårdnadhavare

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Hoppas ni alla haft en bra sommar och njutit av ledigheten. På onsdag den 19 augusti kl.09.00 är alla elever varmt välkomna till upprop. Vi ser alla fram emot att få träffa er igen och ett extra välkomnade ger vi våra nya elever i förskoleklass.

Läget gällande Covid-19

När det gäller Covid-19 så är vi i samma läge som när vi slutade vårterminen. Det innebär att vi har ökad försiktighet. För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar.

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta sina barn i skola.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så fort som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare och kommer överens om hur det kan gå till.

Vi kommer även att fortsätta med att dela upp eleverna under lunchen, vilket innebär att några kommer att äta i sina klassrum och andra kommer att äta i matsalen.

Skolan är även restriktiv kring utflykter och studiebesök och kommer inte att genomföra besök som innebär färd med kollektiva färdmedel.

Hygien

Personal som arbetar i verksamheten kommunicerar med våra elever om noggrann hygien. Att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och hur man gör, undvika att röra vid ansiktet eller ögonen, hosta och nysa i armvecket och framförallt att stanna hemma om du har symptom. I skolans miljö finns alltid tillgång till handdesinfektion. Skolan har även skärpta instruktioner kring städningen på skolan.

Övrigt

När det gäller vårdnadshavare så sker hämtning och lämning av eleverna på skolgården. Detta för att minska risken att vårdnadshavare eventuellt för med sig smitta in i skolans lokaler.

Under september månad kommer utvecklingssamtalen att genomföras. Dessa kommer inte ske via fysiskt möte utan de genomförs via telefon eller digitalt.

Jag kan också kort informera om att våra evakueringsplaner till Blommensbergsskolan fortskrider enligt planerna. Renoveringen på Blommensberg håller tidsschemat och vi ser alla fram emot en flytt årsskiftet 20/21. Mer information om evakueringen och detaljer kring den kommer en bit in i terminen.

Vänligen

Håkan Ahlkvist, rektor Gröndalsskolan

 

 

Med kunskap och glädje växer vi tillsammans!

Gröndalsskolan är vackert belägen med utsikt över Mälarens vatten. På skolan går totalt ca 350 elever från förskoleklass till årskurs 5.  Vi har även en grundsärskola med elever från förskoleklass till årskurs 3, och i grundsäskolan går idag 10 elever. Utöver detta har vi fritidshem och fritidsklubb.

Eleverna arbetar såväl i åldersintegrerade/åldershomogena grupper som individuellt. Detta för att uppnå största möjliga utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Vår värdegrund utgår från LIP, lösningsinriktad pedagogik, med fokus på elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar tematiskt för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv på sitt lärande utifrån Lgr 11

Gröndalsskolans fritidshem

Gröndalsskolans fritidshem är lokalintegrerade och finns i varje arbetslag. Elevens utveckling ses som en helhet och i undervisningen förenas omsorg och lärande.

Dagens lunch

Klicka här för att se vad som serveras idag: Skolans meny

Skolplattformen Kontaktuppgifter

Logga gärna in på Skolplattformen och se till att din kontaktuppgifter är uppdaterade. 

Det är viktigt att informationen är aktuell så att skolan kan komma i kontakt med dig som vårdnadshavare. Se även till att du har fyllt ditt mobilnummer då detta är en förutsättning för att frånvaroappen ska fungera.

Ingress: 
Gröndalsskolan 20/21