Start

Välkommen till Gröndalsskolan

Med kunskap och glädje växer vi tillsammans!

Gröndalsskolan är vackert belägen med utsikt över Mälarens vatten. På skolan går ca 330 barn från förskoleklass till årskurs 5. Vi har även fritidshem och fritidsklubb.

Eleverna arbetar såväl i åldersintegrerade/åldershomogena grupper som individuellt. Detta för att uppnå största möjliga utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Vår värdegrund utgår från LIP, lösningsinriktad pedagogik, med fokus på elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar tematiskt för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv på sitt lärande utifrån Lgr 11.

 

Informationsmöte nya förskoleklasselever hösten 2018

Vi hälsar föräldrar till blivande förskoleklasselever välkomna till vårt informationsmöte torsdagen den 25 januari klockan 18.00–19.00.

Skolledningen

 

Nyheter

Gröndalsskolans fritidshem

Gröndalsskolans fritidshem är lokalintegrerade och finns i varje arbetslag. Elevens utveckling ses som en helhet och i undervisningen förenas omsorg och lärande.

Dagens lunch

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Söka skola 2018

Har du ett barn som ska söka skola eller byta skola till hösten?

Mellan 15 januari och 15 februari är det dags att söka skola.

För mer information, klicka här.

Är dina kontaktuppgifter på skolwebben aktuella?

Logga gärna in på Skolwebben och se till att din kontaktuppgifter är uppdaterade. 

Det är viktigt att informationen är aktuell så att skolan kan komma i kontakt med dig som vårdnadshavare. Se även till att du har fyllt ditt mobilnummer i fältet "Telefon mobil", då detta är en förutsättning för att frånvaroappen ska fungera.

Ifall du uppdaterar uppgifterna under pågående termin, meddela expeditionen om att uppdateringen har gjorts så att vi kan skriva ut uppdaterade klasslistor. Tack!