Start

Välkommen till Gröndalsskolan

Öppet hus för vårdnadshavare till blivande förskoleklasselever idag!

Idag, 31/1, har vi öppet hus för vårdnadshavare till blivande förskoleklasselever. Mötet är 17.30–18.30 i Gröndalsskolans matsal. Välkommen!

 

Med kunskap och glädje växer vi tillsammans!

Gröndalsskolan är vackert belägen med utsikt över Mälarens vatten. På skolan går ca 350 barn från förskoleklass till årskurs 5. Vi har även fritidshem och fritidsklubb.

Eleverna arbetar såväl i åldersintegrerade/åldershomogena grupper som individuellt. Detta för att uppnå största möjliga utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Vår värdegrund utgår från LIP, lösningsinriktad pedagogik, med fokus på elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar tematiskt för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv på sitt lärande utifrån Lgr 11.

Nyheter

Gröndalsskolans fritidshem

Gröndalsskolans fritidshem är lokalintegrerade och finns i varje arbetslag. Elevens utveckling ses som en helhet och i undervisningen förenas omsorg och lärande.

Dagens lunch

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Söka skola

Vi har öppet hus för vårdnadshavare till blivande förskoleklasselever torsdag den 31 januari 17.30–18.30 i Gröndalsskolans matsal. Välkommen!

För mer information om skolvalet, klicka här.